Respirator AURA VRespirator AURA VRespirator AURA VRespirator AURA VRespirator AURA VRespirator AURA VRespirator AURA VRespirator AURA VRespirator AURA VRespirator AURA V
Respirator AURA V
Respirator AURA V
Respirator AURA V
Respirator AURA V
Respirator AURA V
Respirator AURA V
Respirator AURA V
Respirator AURA V
Respirator AURA V
Respirator AURA V

Respirator AURA V

alt

Respirator AURA V to pneumatyczny system wentylacji oddechowej z trybami i funkcjami o najwyższym standardzie, dające priorytet wysiłkowi oddechowemu pacjenta i eliminujące stres oddechowy.
Respirator AURA V został stworzony z myślą do długoterminowej terapii oddechowej pacjentów dorosłych, dzieci oraz noworodków od 0,5kg. 
Podstawowy system oddechowy jest zdolny automatycznie kompensować przestrzeń martwą w obwodzie.
Kolorowy 15” dotykowy ekran i intuicyjny interfejs pozwalają łatwo dostosować podstawowe tryby,  ich modyfikacje, jak również system optymalizacji parametrów, Auto-Start, oraz wentylację wielopoziomową (zmienną objętościowo, ciśnieniowo i czas).
Automatyczne testy wstępne i samowspomagana kalibracja są standardowo zintegrowane w urządzeniu.alt  alt  alt  

Zapytaj o cenę

 • Opis produktu
 • Szczegółowy opis
 • Do pobrania (1)
Respirator AURA V - podstawowa charakterystyka
 • Nowoczesny design
 • Ekran dotykowy z nowym intuicyjnym interfejsem
 • Przeznaczone dla pacjentów od 0,5 kg
 • Zintegrowany „auto start” systemu wentylacji
 • Komputerowo kontrolowana optymalizacja parametrów oddechowych
 • Monitorowanie mechanicznych właściwości płuc
 • Analiza gazowa „sidestream” i „mainstream”
 • Pneumatyczny lub ultradźwiękowy nebulizator
 • W pełni automatyczne testy wstępne
 • Wyświetlacz może być obracany 360°

 

Unikalne tryby wentylacji w wersji podstawowej:


 • nCPAP
 • APMV® – automatyczna proporcjonalna wentylacja minutowa
 • PMLV® – zaprogramowana wielopoziomowa wentylacja
 • PMLV z wysoką częstotliwością modulacji ®
 • CFS – stale wsparcie przepływu

 

Respirator AURA V - parametry techniczne:
 

Monitor

Wyświetlacz 15” TFT-LCD, Panel dotykowy

Pojemność oddechowa

w PCV z 2 ml, w CMV z 4 ml do 2000 ml

Wentylacja minutowa MV

0.1 - 35 l/min

Przepływ wdechowy Qmax

0 - 120 l/min

Max. ciśnienie wdechowe Pmax

1 - 10 kPa

Wdechowe ciśnienie przy PCV Ppc

0.5 - 7 kPa, ponad poziom PEEP

Wdechowe ciśnienie przy PS Pps

0 - 7 kPa, ponad poziom PEEP

Częstotliwość wentylacji f

1 - 180 bpm

Częstotliwość went. przy SIMV/fSIMV

1 - 60bpm

Czas wdechu Ti %

10 % - 90 % z Tc

Pauza wdechowa Tp

0 - 75 % (zalecana rzeczywista wartość od 10%)

I : E ratio

1 : 299 - 4 : 1

Czułośc asystora – przepływ

0.2 - 20 l/min, OFF

PEEP

0 - 5 kPa

RAMP - Nachylenie krzywej wiodącej P/Q

OFF, 20 - 100 l/min

Stężenie O2 podczas przepływu wydechowego

21 - 100 %

Stężenie CO2 w I/E przepływ (opcja)

sidestream / mainstream

SIGH

OFF, 10th – 100th, regulowany co 10

Przepływ wdechowy

240 l/min

Bias flow – przepływ bazowy

0 do 30 l/min

Trigger

przepływowy 1-20 l/min, ciśnieniowy 0,1 – 1,5 kPa

Kompensacja rurki

OFF, 50 i 100 % w relacji do wymiaru tuby ET

Inne

Autooksygenacja, preokygenacja, wstrzymanie wdechu, wdech manualny,  Tryby oddechowe:


CMV, SCMV, PCV, SPCV, SIMV(V)+PS , SIMV(P)+PS, PS, APRV (BIPAP), 2-Level (Bilevel, BiPAP, DuoPAP), 2-Level+PS, , APMV® (MVs), CFvS® , SIGH, CPAP, HFM CPAP, nCPAP , PMLV®, PS-VG (PS-CMV),PC-VG, SIMV-VG, BIPAP (2LV)-VG, PMLV®-VG

 

Mechanika płuc – parametry:


Stałe czasowe wdechowe i wydechowe, maksymalne ciśnienie pęcherzykowe, końcowo-wydechowe ciśnienie pęcherzy-kowe, inadwertywny PEEPi, statyczna podatność płuc, dynamiczna podatność płuc, opór wdechowy w drogach oddechowych i systemie wentylacji.
 

Bezpieczeństwo:


 • 3-poziomowy system alarmów audiowizualnych z pamięcią zdarzeń
 • System pozwalający na uruchomienie wentylacji przez wpisanie wagi pacjenta w trybie CMV, w sytuacjach naglących
 • Auto-start systemu wentylacji
 • Zintegrowany elektroniczny przepływomierz z blokadą hipoksyczną
 • Bezpieczna elektroniczna kontrola FiO2
 • Wentylacja powietrzem ze źródła zewnętrznego w przypadku naruszenia systemu dostawy tlenu
 • Minimalny czas pracy na zasilaniu bateryjnym - 120 min.
 • Monitor mechanicznych własności płuc


 

 • Obszerny zakres trybów wentylacji: CMV (wentylacja z kontrolą objętości), SCMV (wentylacja synchronizowana, kontrolowana według objętości), PCV (wentylacja z kontrolą ciśnienia), SPCV (wentylacja synchronizowana, kontrolowana według ciśnienia), SIMV (wentylacja synchronizowana, w trybie gotowości), SIMV-v (wentylacja synchronizowana, w trybie gotowości, kontrolowana według objętości), SIMV-p (wentylacja synchronizowana, w trybie gotowości, kontrolowana według ciśnienia), SIMV (również v i p)+PS (wentylacja synchronizowana, w trybie gotowości ze wsparciem ciśnienia oddychania niezależnego), PS (wsparcie ciśnienia), APRV (modyfikacja trybu BiPAP) (wentylacja poprzez uwalnianie ciśnienia do dróg oddechowych), 2-Level (BiPAP) (wentylacja z 2 poziomami ciśnienia)
 • 2-Level+PS – wentylacja na co najmniej dwóch poziomach ciśnienia, ze wsparciem ciśnieniem na niższym poziomie,
 • PMLV® – zaprogramowany respirator wieloczęstotliwościowy / wielopoziomowy
 • CPAP – ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (respiratory tract)
 • SIGH – pogłębiony oddech
 • CFvS® – wsparcie respiratora poprzez przepływ ciągły
 • nCPAP - tryb nosowy CPAP do zastosowania na noworodkach z podwójną kaniulą nosową
 • HFM nCPAP – wysokiej częstotliwości modulowany tryb CPAP do zastosowania z dziećmi o masie poniżej 5 kg
 • HFloNV - wentylacja nosowa o wysokim przepływie
 • PS-CMV - respirator umożliwia ustawienie trybu z dostępną wentylacją kontrolowaną poprzez przepływ / ciśnienie (tzw. DC - dual control).
 • APMV® - automatyczna proporcjonalna wentylacja minutowa - samoczynnie adaptujący system kontroli oparty na podatności na wybraną wentylację minutową (MV). Nie jest to oddzielny tryb respiratora, ale system kontroli wszystkich trybów kontrolowanych ciśnieniem. Jest to wyższa forma komputerowego wsparcia wentylacji mechanicznej.
 • UVM (ulepszony tryb wentylacji) - system ze wsparciem komputerowym, między innymi dla pacjentów pooperacyjnych, który rozłącza pacjenta od respiratora z półautomatycznym ustawieniem parametrów, które zmniejszają wsparcie wentylatora do punktu, w którym tylko lekarz może decydować o odłączeniu pacjenta od wentylacji mechanicznej.
 • Obecność wszystkich podanych trybów wentylacji mechanicznej w wersji podstawowej urządzenia zapewnia pacjentowi maksymalny komfort i możliwość wyboru optymalnego trybu wentylacji dla danej patologii.
 • Monitorowanie mechanicznych parametrów płuc ON-LINE to unikatowe narzędzie dla lekarza, który uzyskuje podgląd stanu narządów oddechowych pacjenta oraz trendów. Dzięki temu lekarz posiada możliwość zapewnienia bezurazowej wentylacji płuc. Monitorowane parametry: stała czasowa okresu wdechu i wydechu, maksymalne ciśnienie pęcherzykowe, ciśnienie pęcherzykowe na końcu wydechu, ciśnienie pęcherzykowe, auto PEEPi, statyczna podatność płuc, dynamiczna podatność płuc, opór dróg oddechowych podczas oddechu. Poza tym, respirator monitoruje standardowe parametry wentylacji, takie jak ETCO2 i FiO 2.
 • Monitorowanie metaboliczne (moduł MetaMon) to zintegrowany system, który umożliwia monitorowanie produkcji CO2 i konsumpcji O2, a także wydatku energetycznego.
 • Moduł Opti i AutoOpti® zapewnia narzędzia do optymalizacji wentylacji, w celu redukcji uszkodzenia płuc poprzez zmniejszenie maksymalnych ciśnień pęcherzykowych.
 • W respiratorze AURA V wprowadzono unikatową wersję trybu PVC, który nie jest standardowym trybem ciśnienia, ale jest również wyposażony w automatyczną identyfikację wysiłku oddechowego, który jest identyfikowany przez respirator jako "wola oddechu". Urządzenie umożliwia oddech pacjentowi poprzez przełączenie na wentylację 2-poziomową (BiLevel, BiPAP). W tym trybie dostępna jest również funkcja PS - wsparcie ciśnieniem, które pomaga w oddychaniu spontanicznym na poziomie PEEP (opcjonalna wielkość). W trybie podstawowym PVC przy ustawieniu "Ti" na wartość 80% urządzenie w sposób ciągły przełącza na tryb APRV. Urządzenie automatycznie dostosowuje się do potrzeb pacjenta, co stanowi niekwestionowaną zaletę, jako wsparcie dla lekarza.
 • Inteligentne wsparcie wydechu to doskonała korzyść dla pacjenta i lekarza w sytuacjach, kiedy pacjent "walczy" z respiratorem i dochodzi do przekroczenia limitu ciśnienia w obwodzie (np. kaszel). W takich sytuacjach respiratory zwykle uwalniają ciśnienie do otoczenia i "uziemiają" obwód (ustawiona wartość PEEP = 0). Wówczas dochodzi do uszkodzenia płuc i zapadnięcia się pęcherzyków (zmniejszenie rekrutacji pęcherzyków). Urządzenie posiada zaawansowane algorytmy, które rozwiązują ten problem. W sytuacji przekroczenia limitu ciśnienia w obwodzie respirator uwalnia ciśnienie do otoczenia, ale wartość PEEP pozostaje niezmienna. Nie dochodzi do zapadnięcia pęcherzyków i nie ma potrzeby ponownej ich rekrutacji.
 • Metoda APMV® - MVs wprowadzona w urządzeniu to unikatowe rozwiązanie inteligentnej kontroli wszystkich trybów wentylacji poprzez zmiany w przepływie, ciśnieniu, objętości i częstotliwości poprzez specjalny algorytm, który zapewnia wentylację ochronną oraz wentylację minutową, wybraną przez operatora. W ten sposób zapewniona jest proporcjonalna kontrola przepływu, ciśnienia i częstotliwości, w celu uzyskania wybranej wentylacji minutowej, nawet podczas spontanicznej wentylacji pacjenta. W obrębie tej metody wentylacji dostępna jest również automatyczna adaptacja przepływu w trybach kontrolowanych ciśnieniem (AutoFlow), automatyczna adaptacja ciśnienia w trybach kontrolowanych ciśnieniem (AutoPressure), adaptacja częstotliwości oddychania (AutoFrequency), automatyczna kompensacja efektów zmian w mechanicznej charakterystyce płuc (C, R) w trybach ciśnieniowych UVP (AutoCompensation - Cst i Raw).
 • Podczas wentylacji nieinwazyjnej (NIV) urządzenie automatycznie kompensuje wycieki gazu w okolicy maski.
 • PMLV® - unikatowy tryb programowania wentylacji płuc z wieloma częstotliwościami i wieloma poziomami. Operator respiratora programuje 3-4 poziomy ciśnienia z różnymi czasami cykli oddechowych, dzięki czemu poprawie ulega dystrybucja gazów w płucach z patologiami, które prowadzą do nierównomiernej dystrybucji gazów (wirusowe zapalenie płuc, ALI, ARDS, stłuczenie itp.). Dowiedzione klinicznie korzyści trybu PMLV® nie dotyczą tylko płuc o bardzo nierównomiernej dystrybucji gazu. Tryb ten ratuje ludzkie życie w sytuacjach, w których inne tryby wentylacji nie są w stanie zapewniać wymiany gazowej w płucach. Tryb 4-poziomowy "4 Level AVL" może zostać połączony z modulacją ciśnienia wysokiej częstotliwości, do wartości 180 c/min.
 • Automatyczna kompensacja podatności i oporu obwodu respiratora Cm i Rsys. Urządzenie automatycznie rozpoznaje dowolny typ przewodu i nawilżacza oraz kompensuje zmianę wartości parametrów Cm i Rm.
 • Wentylacja zapasowa PS (PCV) - stosowana automatycznie, z częstotliwością zapasową albo z zastosowaniem APMV® (MVs) = PS-CMV. Po włączeniu funkcji APMV®, wszystkie tryby ciśnieniowe posiadają gwarantowaną objętość (oddechową i minutową) PS-VG, PCV-VG, Bilevel (2level-VG), SIMVp-VG, PMLV®-VG.
 • Już w wersji podstawowej respirator AURA V ocenia parametry wentylacji oraz stan narządów oddechowych. Lekarz otrzymuje dane przetworzone przez komputer, które istotnie poprawiają jakość diagnozy czynności płuc pacjenta i wspomagają lekarza w podejmowaniu dalszych decyzji. Jednocześnie, urządzenie w wersji podstawowej posiada wiele funkcji automatycznych, które służą optymalizacji ustawień respiratora. Umożliwia to nieograniczone monitorowanie trendów czasu, parametrów, zdarzeń (alarmy, ostrzeżenia) i każdej zmiany parametrów trybu wentylacji albo samego trybu. Dokładna data i godzina zdarzenia / zmiany trybu są rejestrowane na wykresie, dzięki czemu możliwa jest bardzo łatwa kontrola wcześniejszych zdarzeń oraz kompleksowy podgląd stanu i postępów leczenia pacjenta. Monitorowanie trendów i zdarzeń jest dostępne w formie graficznej i cyfrowej.
 • Funkcja AutoStart® to unikatowy system uruchamiania respiratora oraz zalecenia odnośnie podstawowych parametrów wentylacji pacjenta. Odgrywa ona kluczową rolę w konfiguracji wielopoziomowej wentylacji płuc. Funkcja ta umożliwia prawie automatyczne skonfigurowanie urządzenia w bardzo krótkim czasie, co stanowi ogromną korzyść szczególnie w stresujących i nagłych sytuacjach.
 • Funkcja "Bias Flow" (regulowana) umożliwia poprawę reaktywności wyzwolenia (reactibility of trigger) oraz redukcji spontanicznego wysiłku oddechowego.
 • Dostępne jest graficzne odwzorowanie krzywych P, Q, W, ETCO2, a także pętli V/P, Q/W itp.
 • Dostępny jest eksport trendów do komputera PC oraz wyświetlenie w przeglądarce trendów.
 • Na ekranie wyświetlić można minitrendy krzywych (120 min), przeznaczone do monitorowania procedury stopniowego zmniejszania wsparcia respiratora (odzwyczajanie) lub rekrutacji (8 krzywych).
 • Integralną funkcją respiratora jest zegar / stoper.
 • Urządzenie jest obsługiwane poprzez ekran dotykowy z dostępem analogowym i cyfrowym.
 • Ocena objętości energii absorbowanej przez płuca w trybie AVL w celu oceny potencjalnych uszkodzeń płuc, spowodowanych przez ustawione parametry wentylacji płuc.
 • Respirator AURA V został zaprojektowany jako urządzenie do zastosowań klinicznych w niewydolności oddechowej oraz intensywnej opiece, w sytuacjach nagłych, wymagających natychmiastowego podjęcia działania przez lekarza.

Nasi Klienci

Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Wyposażenie bazy zabiegowej hydroterapii w wanny rehabilitacyjne, m.in. wanna do masażu całego ciała, wanna do masażu wirowego kończyn dolnych, wirówka rehabilitacyjna kończyn górnych oraz wanny motylkowe do ćwiczeń w wodzie.
Copyright © Eres Medical
Strona przeznaczona wyłącznie dla profesjonalistów.
Dostęp do treści jest możliwy wyłącznie dla osób profesjonalnej opieki medycznej.

Wchodząc na tą stronę potwierdzasz, że jesteś osobą wykonującą zawód medyczny lub prowadzącą obrót wyrobami medycznymi.
WchodzęRezygnuję
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE
ZGADZAM SIĘ