1 » Naprawa urządzeń2

Naprawa urządzeń


Adresat wiadomości:

IMIĘ NAZWISKO OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ:

NAZWA FIRMY:

ADRES:

MIEJSCOWOŚĆ:

NUMER TELEFONU:

NAZWA URZĄDZENIA:

NR SERYJNY:

OPIS USTERKI:

GWARANCJA:

1.: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej danych osobowych przez Eres Medical Sp. z o.o. w celu wymiany korespondencji;

2. : Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną przez Eres Medical Sp. z o.o. zgodnie z treścią ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.) na podany adres e-mail


Przejdź do strony głównej