Statyczna platforma stabilometryczna ST 310 Stability system
1 » 2 » 3 » Statyczna platforma stabilometryczna ST 310 Stability system4
Statyczna platforma stabilometryczna ST 310 Stability system

Statyczna platforma stabilometryczna ST 310 Stability system

Statyczna platforma stabilometryczna z czujnikiem wychylenia tułowia. Zestaw z oprogramowaniem, bez komputera.

 • Opis produktu

ST 310 Stability system to statyczna platforma stabilometryczna pasem telemetrycznym. Nowoczesne i proste w obsłudze narzędzie stosowane w diagnostyce i terapii, gdzie istnieje potrzeba oceny dynamicznych parametrów zdolności utrzymania równowagi pacjenta oraz w sytuacjach gdzie w trakcie prowadzonej terapii niezbędne jest dokumentowanie nie tylko stanu pacjenta ale również postępu prowadzonego procesu usprawniania.


 

Możliwości Platformy ST 310:

 • ocena dynamicznych parametrów zdolności utrzymania równowagi na stabilnym podłożu
 • biofeedback – ocena poprawności wykonywanego ćwiczenia
 • możliwość oceny wychylenia środka nacisku stóp oraz tułowia
 • możliwość wykorzystania w diagnostyce i terapii
 • trening deficytów stabilności i równowagi, prioprocepcji
 • dokumentacja stanu pacjenta oraz postępu prowadzonego procesu usprawniania

 

Możliwość oceny:

 • wskaźnika Romberga
 • odchylenia tułowia w trakcie wykonywania ćwiczeń i testu
 • odchylenia środka nacisku stóp na platformę we wszystkich kierunkach
 • prędkości przemieszczania się i częstotliwość odchyleń środka nacisku stóp na platformę (analiza FFT)

 

Oraz dodatkowo:

 • wizualizacja reakcji pacjenta
 • możliwość wyznaczenia granic w których powinien ćwiczyć pacjent
 • baza gotowych programów i ćwiczeń dopasowana na podstawie przeprowadzonego testu
 • możliwość tworzenia własnych programów i ćwiczeń wykorzystywanych
 • archiwizacja danych pacjenta i eksport uzyskanych wyników do analizy statystycznej
 • element do podparcia tułowia w trakcie oceny i treningu

 

Oprogramowanie Pro Kin Stability:

 • przeprowadzenie testów w warunkach statycznych i dynamicznych
 • aktualne przedstawiania parametrów uzyskiwanych w trakcie testu i ćwiczenia oraz zapis po ich zakończeniu
 • dowolne odwzorowywanie danych na ekranie w układzie: kartezjańskim, okręgach, kwadratach z możliwością zmiany skali odwzorowania