Przeglądy techniczne

Wychodząc naprzeciw wymogom związanych z wejściem w życie Ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych, która miedzy innymi nakłada na Użytkownika obowiązek wykonania okresowych przeglądów aparatów posiadanych w placówce pragniemy przedstawić Państwu naszą ofertę:

 

 

ZAKRES USŁUG OKRESOWYCH PRZEGLADÓW TECHNICZNYCH APARATÓW MEDYCZNYCH ORAZ DO FIZYKOTERAPII

 

Badanie bezpieczeństwa elektrycznego:

 

Aparaty medyczne oraz do fizykoterapii (cena zależy od ilości badanych urządzeń)

 

Hydroterapia

 

 • Wanny i wirówki zasilane prądem znamionowym 230 V
 • Wanny i wirówki zasilane prądem znamionowym 400 V

 

 

Testy funkcjonalne:

 

Aparaty medyczne

 

 • Kontrola aparatów EKG
 • Kontrola kardiomonitorów
 • Kontrola pulsoksymetrów
 • Kontrola spirometrów MIR
 • Kontrola respiratorów Chirana Medical
 • Kontrola aparatów do znieczuleń Chirana Medical

 

Aparaty do fizykoterapii

 

 • Pomiar wiązki laserowej
 • Pomiar natężenia pola magnetycznego
 • Pomiar mocy ultradźwięków
 • Aparaty do elektroterapii (stała cena testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz funkcjonalnego niezależnie od ilości aparatów

 

Koszt dojazdu do telefonicznego uzgodnienia.

Wszystkie pomiary zostaną potwierdzone odrębnym protokołem z przeprowadzonych czynności oraz potwierdzeniem w paszporcie technicznym urządzenia. W przypadku braku paszportu zostanie założony przez naszych serwisantów.

 

Oferujemy wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej, laboratoryjnej i urządzeń rehabilitacyjnych w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych zgodnie z obowiązującą normą IEC 62353 oraz normą PN-EN 60601.

 


zgłoszenie serwisowe
* IMIĘ NAZWISKO OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ
* adres
* numer telefonu
nazwa firmy
* miejscowość
* adres e-mail
* nazwa urządzenia
* nr seryjny
* ważność ostatniego przeglądu
+
Nasz zespół
Jacek Milanowski
Jacek Milanowski

Dyrektor techniczny

kom. 607 279 269

Mieczysław Tomasik
Mieczysław Tomasik

kom. 601 558 766

Wojciech Malinowski
Wojciech Malinowski

Specjalista IT

kom. 603 716 105

Krzysztof Woźnica
Krzysztof Woźnica

kom. 6012224969