Przeglądy techniczne

Wychodząc naprzeciw wymogom związanych z wejściem w życie Ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych, która miedzy innymi nakłada na Użytkownika obowiązek wykonania okresowych przeglądów aparatów posiadanych w placówce pragniemy przedstawić Państwu naszą ofertę:

 

 

ZAKRES USŁUG OKRESOWYCH PRZEGLADÓW TECHNICZNYCH APARATÓW MEDYCZNYCH ORAZ DO FIZYKOTERAPII

 

Badanie bezpieczeństwa elektrycznego:

 

Aparaty medyczne oraz do fizykoterapii (cena zależy od ilości badanych urządzeń)

 

Hydroterapia

 

 • Wanny i wirówki zasilane prądem znamionowym 230 V
 • Wanny i wirówki zasilane prądem znamionowym 400 V

 

 

Testy funkcjonalne:

 

Aparaty medyczne

 

 • Kontrola aparatów EKG
 • Kontrola kardiomonitorów
 • Kontrola pulsoksymetrów
 • Kontrola spirometrów MIR
 • Kontrola respiratorów Chirana Medical
 • Kontrola aparatów do znieczuleń Chirana Medical

 

Aparaty do fizykoterapii

 

 • Pomiar wiązki laserowej
 • Pomiar natężenia pola magnetycznego
 • Pomiar mocy ultradźwięków
 • Aparaty do elektroterapii (stała cena testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz funkcjonalnego niezależnie od ilości aparatów

 

Koszt dojazdu do telefonicznego uzgodnienia.

Wszystkie pomiary zostaną potwierdzone odrębnym protokołem z przeprowadzonych czynności oraz potwierdzeniem w paszporcie technicznym urządzenia. W przypadku braku paszportu zostanie założony przez naszych serwisantów.

 

Oferujemy wykonanie przeglądów technicznych aparatury medycznej, laboratoryjnej i urządzeń rehabilitacyjnych w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych zgodnie z obowiązującą normą IEC 62353 oraz normą PN-EN 60601.

 


zgłoszenie serwisowe
* IMIĘ NAZWISKO OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ
* adres
* numer telefonu
nazwa firmy
* miejscowość
* adres e-mail
* nazwa urządzenia
* nr seryjny
* ważność ostatniego przeglądu
+
Nasz zespół
Jacek Milanowski
Jacek Milanowski

Dyrektor techniczny

kom. 607 279 269

Mieczysław Tomasik
Mieczysław Tomasik

kom. 601 558 766

Krzysztof Woźnica
Krzysztof Woźnica

kom. 6012224969