Sprzęt rehabilitacyjny

Rotor RS-1

RS-1 to rotor do nawracania i odwracania przedramienia.

Mocowany do kabiny WSC-4 lub innego stabilnego przedmiotu.

 

Po regulacji wysokości można w pełnym zakresie kształtować probację i supinację przedramienia z dawkowanym oporem i jako ćwiczenie czynne wolne.