CSR / Odpowiedzialność społeczna

  • O FIRMIE
  • CSR / ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Eres Medical to nie tylko firma handlowa nastawiona na zyski. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CRS) nie jest nam obca. Od początku naszej działalności dokładamy wszelkich starań do odgrywanej przez nas roli w społeczeństwie. Nastawiamy się na budowanie partnerskich i etycznych relacji z różnymi grupami interesariuszy – klientami, ich pacjentami, pracownikami, dostawcami i lokalną społecznością.

W ramach odpowiedzialnego biznesu:

 

  • Tworzymy przyjazne środowisko pracy,  traktując naszych pracowników nie jak narzędzia do pracy, a jak ludzi, odrębne jednostki, którym tworzymy bezpieczne i godne warunki,
  • Dajemy szanse młodym, przyjmując regularnie stażystów,  a niejeden z nich jest u nas do dziś na pełnym etacie
  • Działamy według obowiązujących norm formalnych i etycznych, nie naruszając porządku społecznego
  • Sprzedajemy innowacyjne nowoczesne urządzenia, które są bezpieczne dla Pacjentów jak i dla osób je obsługujących, nie mają negatywnego wpływu na środowisko i oszczędzają zasoby naturalne
  • Angażujemy się w życie kulturalne lokalnej społeczności sponsorując organizowane przez nie wydarzenia
  • Wspieramy działalność naukową finansując różnego rodzaju sympozja i konferencje
  • Pomagamy studentom i uczniom przy realizacji różnego rodzaju inicjatyw naukowych
  • Współpracujemy z fundacjami i organizacjami charytatywnymi

 

Eres Medical – w przyjaźni z innymi:

 

 

 

Eres Medical – dla nauki i kultury:

 

 

Eres Medical – dla tych, którzy potrzebują: