Zgłoszenie

 

 

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy:

 

 

W celu zgłoszenia prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie na adres e-mail: m.lubas@eresmedical.com.pl, lub faksem na nr 81 502 10 32.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20.04.2018r, po upływie tego terminu prosimy o kontakt telefoniczny celem weryfikacji wolnych miejsc.

O wpisaniu na listę uczestników decyduje dokonanie wpłaty za udział.

 

Wpłaty na konto : Bank Zachodni WBK S.A. IV Oddział w Lublinie, 73 1500 1520 1215 2008 6539 0000 z dopiskiem w tytule „Imię i nazwisko/ Firma – Szkolenie Okuninka” są gwarancją zapewnienia udziału w konferencji.